Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Vita Lie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Vita Lie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Vita Lie verstrekt. Vita Lie kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Vita Lie GEGEVENS NODIG HEEFT
Vita Lie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Vita Lie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Vita Lie GEGEVENS BEWAART
Vita Lie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Vita Lie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Vita Lie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Vita Lie gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Vita Lie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vita Lie bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Vita Lie te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Vita Lie heeft hier geen invloed op.
Vita Lie heeft Google geen toestemming gegeven om via Vita Lie
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vita-lie.nl. Vita Lie
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Vita Lie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vita Lie maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vita Lie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vita Lie op via
info@vita-lie.nl. www.vita-lie.nl is een website van Vita Lie
Vita Lie is
als volgt te bereiken:
Postadres: Jacoba van Beierenlaan 18 2203 BX Noordwijk
Vestigingsadres: Jacoba van Beierenlaan 18 2203 BX Noordwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66480760
Telefoon: 06-14193443
E-mailadres: info@vita-lie.nl

Vita Lie is gestopt met het geven van massages.

Er gaat iets leuks gebeuren

Meer info volgt snel